Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N975FXXU1ASHE
9
XXV
N975FXXU1ASH5
9
XXV
N975FXXU1ASH5
9
XXV
N975FXXU1ASGO
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT