Model
Region
PDA
Version
Download
SPR
G920PVPS4CQA2
6.0.1
DBT
G800FXXU1CPL1
6.0.1
SPR
G930PVPU4APL6
6.0.1
SPR
G935PVPU4APL6
6.0.1
TMB
G930TUVU4BQB1
7.0
TMB
G935TUVU4BQB1
7.0
XSP
N920IDVU3BPJ2
6.0.1
XXV
P355XXU1BQA1
6.0.1
SPR
N920PVPS3BQA1
6.0.1
XXV
G935FXXU1DQB7
7.0
XXV
G930FXXU1DQB7
7.0
MM1
N920IDVU3BPJ2
6.0.1
SPR
G928PVPS3BQA1
6.0.1
SPR
G925PVPS4CQA2
6.0.1
CHC
A9100ZCU1AQB2
6.0.1
XXV
G531HDXU0AQA2
5.1.1
XXV
N750XXSDQA1
5.1.1
DBT
A310FXXU2BQA3
6.0.1
BTU
G925FXXU5DQA7
6.0.1
TUR
A510FXXS3BQA2
6.0.1
XEO
G920FXXU5DQA7
6.0.1
BTU
G920FXXU5DQA7
6.0.1
XXV
A700HXXS1CPL1
6.0.1
CHC
N9200ZCU3CQA2
6.0.1
SER
A510FXXU3BQA3
6.0.1
BTU
G935FXXU1DQB3
7.0
XXV
T116NUXXU0AQA1
4.4.4
XXV
T113NUDXS0AQA1
4.4.4
XXV
T561YXXU0AQA1
4.4.4
BTU
G930FXXU1DQB3
7.0
XXV
T355YDOS1BQA2
6.0.1
XEV
N915FXXS1DQA5
6.0.1
TMB
G925TUVS5EQA2
6.0.1
TMB
G920TUVS5EQA2
6.0.1
XXV
G318HZDXS0AQA1
4.4.4
LUC
G935LKLU1DQA9
7.0
SKC
G935SKSU1DQA9
7.0
KTC
G935KKKU1DQAA
7.0
SKC
G930SKSU1DQA9
7.0
LUC
G930LKLU1DQA9
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT