Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
T825YDXU1AQI2
7.0
XXV
J320HXXS0AQI1
5.1.1
KTC
G925KKKU3EQI3
7.0
SKC
G925SKSU3EQI3
7.0
LUC
G925LKLU3EQI3
7.0
KTC
G925KKKU3EQI3
7.0
SKC
G920SKSU3EQI3
7.0
LUC
G920LKLU3EQI3
7.0
KTC
G920KKKU3EQI3
7.0
XXV
J200GUDXU3AQI1
5.1.1
XXV
A720FXXU2BQI7
7.0
XXV
G955FXXU1AQI7
7.0
XXV
G950FXXU1AQI7
7.0
XXV
J510FNXXU2AQI3
6.0.1
XXV
N935FXXU1AQI5
7.0
SKC
N935SKSU3AQI4
7.0
LUC
N935LKLU3AQI4
7.0
KTC
N935KKKU3AQI4
7.0
INS
G610FDDU1BQI3
7.0
KTC
G925KKKU3EQF3
7.0
XXV
C710FDXU1AQI4
7.1.1
PHE
J730FXXU1AQI5
7.0
TMB
G950USQU1AQHD
7.0
TMB
G955USQU1AQHD
7.0
XXV
A910FXXU1BQI1
7.0
XXV
A910FXXU1BQI1
7.0
XXV
A510FXXU4CQI8
7.0
XXV
G930FXXU1DQIH
7.0
XXV
G935FXXU1DQIH
7.0
INS
G610FDDU1BQI2
7.0
XXV
A520FXXU2BQI9
7.0
XXV
G610FDXU1BQH7
7.0
XXV
J700HXXU3BQH1
6.0.1
INS
A910FXXU1BQHB
7.0
INS
A910FXXU1BQHB
7.0
SPR
N910PVPS4DQH1
6.0.1
BTU
T825XXU1AQI2
7.0
SPR
N920PVPS3DQH1
7.0
TMB
G935TUVU4BQH7
7.0
TMB
G930TUVU4BQH7
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT