Model
Region
PDA
Version
Download
BTU
J530FXXU2ARB3
7.0
XXV
G610FDXU1BRB3
7.0
DBT
G950FXXU1CRC7
8.0.0
XEF
G920FXXU6ERC1
7.0
DBT
G955FXXU1CRC7
8.0.0
TMB
N920TUVS5ERC1
7.0
TMB
G928TUVS5ERC1
7.0
XXV
A720FXXU3BRBA
7.0
TMB
G955USQU2CRB9
8.0.0
TMB
G950USQU2CRB9
8.0.0
BTU
G950FXXU1CRB7
8.0.0
XEF
N950FXXU3CRC1
8.0.0
CHC
G9250ZCU2ERB2
7.0
CHC
N9200ZCU3DRC2
7.0
BTU
N950FXXU3BRA8
7.1.1
XEO
N950FXXU3BRA8
7.1.1
XXV
J730GDXU3ARB1
7.0
XEO
T815XXU2CRA3
7.0
XXV
G960FXXU1ARC5
8.0.0
XXV
G965FXXU1ARC5
8.0.0
INU
G920IDVU3FRB8
7.0
SPR
G928PVPS3DRB1
7.0
SPR
N920PVPS3DRB1
7.0
XXV
A730FXXU2ARB8
7.1.1
XXV
A530FXXU2ARB8
7.1.1
BTU
G925FXXS5ERBB
7.0
SKC
G965NKSU1ARC7
8.0.0
LUC
G965NKSU1ARC7
8.0.0
SKC
G960NKSU1ARC7
8.0.0
LUC
G960NKSU1ARC7
8.0.0
BTU
G935FXXU2DRB6
7.0
XEO
G920FXXU5ERB1
7.0
BRI
N9208ZTU4CRB2
7.0
BTU
G930FXXU2DRB6
7.0
XXV
A520FXXU4BRB1
7.0
DBT
G800FXXU1CRB1
6.0.1
INS
G610FDDU1BRB4
7.0
XXV
A510FXXU5CRB2
7.0
XXV
G928CXXS4CRB3
7.0
XXV
J710FXXU4BRB2
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT