Model
Region
PDA
Version
Download
DBT
G950FXXU4CRJ5
8.0.0
DBT
G955FXXU4CRJ5
8.0.0
XXV
J730GDXU5BRJ1
8.1.0
XXV
G950FXXS4CRIA
8.0.0
XXV
G955FXXS4CRIA
8.0.0
INS
A910FXXU1CRJ1
8.0.0
INS
A910FXXU1CRJ1
8.0.0
SKC
G965NKSU1ARJ2
8.0.0
LUC
G965NKSU1ARJ2
8.0.0
SKC
G960NKSU1ARJ2
8.0.0
LUC
G960NKSU1ARJ2
8.0.0
XXV
J415FXXU1ARJ3
8.1.0
XXV
J610FXXU1ARJ3
8.1.0
INS
G610FDDU1CRJ4
8.1.0
BTU
G950FXXU4CRI5
8.0.0
XXV
N960FXXU2ARJ1
8.1.0
XXV
A910FXXU1CRIA
8.0.0
XXV
A910FXXU1CRIA
8.0.0
XXV
A510FXXU6CRIA
7.0
BRI
A700YDZSU1BRH2
5.0.2
TMB
N950USQU5CRIA
8.0.0
XEF
G955FXXU4CRI5
8.0.0
XEF
G950FXXU4CRI5
8.0.0
XXV
C900FDDU1CRIC
8.0.0
XXV
A720FXXU5CRH3
8.0.0
XXV
N960FXXU2ARI9
8.1.0
TMB
G935TUVU4CRI2
8.0.0
TMB
G930TUVU4CRI2
8.0.0
INS
G610FDDU1CRI4
8.1.0
CHC
G9250ZCU2ERI1
7.0
BTU
N950FXXU5CRHA
8.0.0
XXV
A520FXXU7CRHA
8.0.0
XXV
T385DXU2BRI4
8.1.0
SKC
N960NKSU2ARI9
8.1.0
SKC
G955NKSU3CRI3
8.0.0
SKC
G950NKSU3CRI3
8.0.0
PHE
J730FXXU3BRI3
8.1.0
XXV
J330GDXS3BRI2
8.0.0
SER
A520FXXU7CRHA
8.0.0
VZW
G930UUES4CRH2
8.0.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT