Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N970FXXU1ASGO
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT