Model
Region
PDA
Version
Download
KTC
N960NKSU3DTC4
10
KTC
N960NKSU3DSLC
10
KTC
N960NKSU2CSA1
9.0.0
SKC
N960NKSU2ARJ8
8.1.0
SKC
N960NKSU2ARI9
8.1.0
SKC
N960NKSU1ARH5
8.1.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT