Model
Region
PDA
Version
Download
SKC
N960NKSU2ARJ8
8.1.0
SKC
N960NKSU2ARI9
8.1.0
SKC
N960NKSU1ARH5
8.1.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT