Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N960FXXS2ARJ4
8.1.0
XXV
N960FXXU2ARJ1
8.1.0
XXV
N960FXXU2ARI9
8.1.0
XXV
N960FXXU1ARH5
8.1.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT