Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
N770FXXS2ATC3
10
XXV
N770FXXU2ATC1
10
XXV
N770FXXU2ATB6
10
XXV
N770FXXU1ATA1
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT