Model
Region
PDA
Version
Download
XEF
J730FXXU2ARB1
7.0
PHE
J730FXXU2ARB1
7.0
XEF
J730FXXU2ARA3
7.0
PHE
J730FXXU2ARA3
7.0
XEF
J730FXXU1AQI5
7.0
PHE
J730FXXU1AQI5
7.0
PHE
J730FXXU1AQF4
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT