Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J415FXXU1ARK6
8.1.0
XXV
J415FXXU1ARJ3
8.1.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT