Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J400FXXU2ARJ7
8.0.0
XXV
J400FXXU2ARH1
8.0.0
XXV
J400FXXU1ARE9
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT