Model
Region
PDA
Version
Download
SKC
G981NKSU1ATCT
10
SKC
G981NKSU1ATCH
10
SKC
G981NKSU1ATC2
10
SKC
G981NKSU1ATBR
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT