Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G980FXXU1ATCT
10
XXV
G980FXXU1ATCH
10
XXV
G980FXXU1ATBM
10
XXV
G980FXXU1ATD3
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT