Model
Region
PDA
Version
Download
KTC
G977NKSU1ASH6
9
KTC
G977NKSU1ASF3
9
KTC
G977NKSU1ASF3
9
KTC
G977NKSU1ASE8
9
KTC
G977NKSU1ASI4
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT