Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G973FXXU1ASD5
9
XXV
G973FXXU1ASCA
9
XXV
G973FXXU1ASBA
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT