Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
G950FXXU1CRAP
8.0.0
XXV
G950FXXU1AQL5
7.0
XXV
G950FXXU1AQK7
7.0
XXV
G950FXXU1AQJ5
7.0
XXV
G950FXXU1AQI7
7.0
XXV
G950FXXU1AQH3
7.0
XXV
G950FXXU1AQG5
7.0
XXV
G950FXXU1AQF7
7.0
XXV
G950FXXU1AQDG
7.0
XXV
G950FXXU1AQDD
7.0
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT