Model
Region
PDA
Version
Download
XEV
F700FXXU1ATC9
10
XEV
F700FXXU1ATB6
10
XEV
F700FXXU1ATD6
10
XEV
F700FXXS1ATD9
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT