Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A720FXXU6CRL1
8.0.0
XXV
A720FXXU6CRJ7
8.0.0
XXV
A720FXXU5CRH3
8.0.0
XXV
A720FXXU3CRF3
8.0.0
XXV
A720FXXU3CRE9
8.0.0
XXV
A720FXXU3CRD3
8.0.0
XXV
A720FXXU3BRBA
7.0
XXV
A720FXXU2BQL7
7.0
XXV
A720FXXU2BQI7
7.0
XXV
A720FXXU2BQGB
7.0
XXV
A720FXXS1AQF4
6.0.1
XXV
A720FXXU1AQD5
6.0.1
XXV
A720FXXU1AQC5
6.0.1
XXV
A720FXXU1AQC5
6.0.1
XXV
A720FXXU1AQC2
6.0.1
XXV
A720FXXU1APLJ
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT