Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A530FXXU3BRJ5
8.0.0
XXV
A530FXXU3BRH2
8.0.0
XXV
A530FXXU2BRG1
8.0.0
XXV
A530FXXS2ARE2
7.1.1
XXV
A530FXXU2ARD3
7.1.1
XXV
A530FXXU2ARB8
7.1.1
XXV
A530FXXU1AQLC
7.1.1
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT