Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A507FNXXS4BTB4
10
XXV
A507FNXXU3BTB2
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT