Model
Region
PDA
Version
Download
MM1
N920IDVU3BPJ2
6.0.1
SKC
N920SKSU2CPL5
6.0.1
LUC
N920LKLU2CPL5
6.0.1
KTC
N920KKKU2CPL5
6.0.1
SKC
G928SKSU3BPL5
6.0.1
LUC
G928LKLU3BPL5
6.0.1
KTC
G928KKKU3BPL5
6.0.1
SPR
G925PVPU4CPL3
6.0.1
SPR
G920PVPU4CPL3
6.0.1
XEV
N915FXXS1DPL4
6.0.1
CAC
G530HXCS1BPL4
5.0.2
XXV
P585YDXU1APL2
6.0.1
THL
G920FXXU5DPLH
6.0.1
XXV
G361HXXU0APK3
5.1.1
TGY
N9100ZHU1DPL1
6.0.1
XXV
A500HXXU1CPK4
6.0.1
CHC
N9200ZCU3CPK3
6.0.1
CHC
G9200ZCU2DPL1
6.0.1
XXV
J710FXXU2APLB
6.0.1
XEO
N910CXXS2DPL4
6.0.1
SKC
G906SKSU1CPL1
6.0.1
LUC
G906LKLU1CPL2
6.0.1
KTC
G906KKTU1CPL1
6.0.1
XEO
G900FXXS1CPLV
6.0.1
LUC
G935LKLU1APL1
6.0.1
XXV
G570YDXU1APL1
6.0.1
KTC
G925KKKU3DPH4
6.0.1
SKC
G935SKSU1APL1
6.0.1
CHC
G9250ZCU2DPJ2
6.0.1
XXV
G610FDXU1APL5
6.0.1
SER
N915FXXS1DPL3
6.0.1
CAM
N920CXXS3BPL7
6.0.1
THL
N920CXXS3BPL7
6.0.1
XXV
N920CXXS3BPL7
6.0.1
SKC
G900SKSU1CPL5
6.0.1
LUC
G900LKLU1CPL5
6.0.1
SER
A510FXXU3BPLC
6.0.1
XXV
G900HXXS1CPL5
6.0.1
XME
N9208XXS3BPL4
6.0.1
MID
G928CXXS3BPL3
6.0.1
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT