Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
P585YDXU2CRK5
8.1.0
XXV
P585YDXU2CRJ9
8.1.0
XXV
P585YDXU1BQK2
7.0
XXV
P585YDXU1BQE8
7.0
XXV
P585YDXS1AQA1
6.0.1
XXV
P585YDXU1APL2
6.0.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT