Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
P555XXU1CQL3
7.1.1
XXV
P555XXU1CQI6
7.1.1
XXV
P555XXS1BQA1
6.0.1
XXV
P555XXU1BPH1
6.0.1
XXV
P555XXU1AOJ1
5.0.2
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT