Model
Region
PDA
Version
Download
TMB
N950USQS5CRK1
8.0.0
TMB
N950USQS5CRJ3
8.0.0
TMB
N950USQU5CRIA
8.0.0
TMB
N950USQS5CRG9
8.0.0
TMB
N950USQU5CRG7
8.0.0
TMB
N950USQU4CRF3
8.0.0
TMB
N950USQS4CRE1
8.0.0
TMB
N950USQU4CRD7
8.0.0
TMB
N950USQU3BRA9
7.1.1
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT