Model
Region
PDA
Version
Download
XEV
J720FDDU3ARJ3
8.0.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT