Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
J610FXXU1ASA4
8.1.0
XXV
J610FXXU1ARK5
8.1.0
XXV
J610FXXU1ARJ3
8.1.0
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT