Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
C710FDXS2ARH3
7.1.1
XXV
C710FDXU1ARA1
7.1.1
XXV
C710FDXU1AQI4
7.1.1
Phiên bản 2.0 (BETA) - 2016 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT