Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A715FXXU2ATD2
10
XXV
A715FXXU2ATB2
10
XXV
A715FXXU1ATA7
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT