Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A705FXXU3ASG3
9
XXV
A705FXXU2ASF6
9
XXV
A705FXXU2ASE8
9
XXV
A705FXXU1ASE4
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT