Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A515FXXU1ATA4
10
XXV
A515FXXU1ASL6
10
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT