Model
Region
PDA
Version
Download
XXV
A505FDDU2ASH3
9
XXV
A505FDDU2ASG4
9
XXV
A505FDDU2ASF2
9
XXV
A505FDDU2ASE6
9
XXV
A505FDDU1ASE2
9
XXV
A505FDDU1ASD6
9
XXV
A505FDDU1ASC8
9
XXV
A505FDDU1ASBD
9
Phiên bản 2.1 - 2018 Thử nghiệm cộng đồng , chờ giấy phép MXH của Bộ TT & TT